Rijkswaterstaat is mogelijk aansprakelijk voor schade die is ontstaan door de laagwaterstand op het Maas-Waalkanaal.


‘Als blijkt dat Rijkswaterstaat inderdaad te verwijten valt dat het water zo’n lage stand heeft bereikt, dan kunnen schippers die daardoor getroffen zijn een claim indienen’, zegt Peter van den Brink, Industry Director Maritime van verzekeringsmakelaar Aon.

Het scheepvaartverkeer op het Maas-Waalkanaal is sinds 29 december gestremd, nadat een schipper in dichte mist de stuw bij Grave ramde. De stuw raakte ernstig beschadigd waardoor de waterstand begon te dalen. Veertig binnenvaartschepen hebben door die lage waterstand tien dagen vastgezeten in de havens langs het kanaal.

Uit berichtgeving van De Volkskrant blijkt dat Rijkswaterstaat de metersgrote daling had kunnen beperken door de sluis bij Heumen eerder te sluiten. Die werd pas acht uur na de aanvaring gesloten waardoor de waterstand met bijna drie meter tot 5,14 meter boven NAP was gedaald.

‘Rijkswaterstaat verwees schippers voor claims naar hun eigen verzekeraars’, zegt Van den Brink. ‘Dat is bizar, want er hoort eerst bepaald te worden wie er aansprakelijk is. Nu Rijkswaterstaat erkent de sluis bij Heumen te laat te hebben gesloten biedt dat mogelijkheid voor schippers om hun schade alsnog te verhalen.’

Van den Brink benadrukt dat het alleen gaat om schade die het gevolg is van de lage waterstand. Schade die het gevolg is van de kapotte stuw kan op de schipper van de binnenvaarttanker ‘Maria Valentine’ worden verhaald, maar de kans dat dit lukt acht Van den Brink klein. ‘De aansprakelijkheid van de schipper is gelimiteerd en waarschijnlijk zal dat gehele bedrag door Rijkswaterstaat worden geclaimd, die in dit geval de preferente claimant is.’