De 26 nieuwe kaaimuren waren samen goed voor een investering van 18 miljoen euro. Ze zorgden ervoor dat de overslag via de binnenvaart in 2015 15% hoger lag dan in 2010. Sinds februari 1998 kunnen bedrijven in Vlaanderen via een PPS-constructie met het Vlaams gewest een kaaimuur bouwen. Het bedrijf betaalt de resterende 20% en verbindt zich ertoe om de kaaimuur minstens tien jaar te benutten. ‘Deze investeringen blijken duurzaam,’ zegt Vlaams parlementslid Bert Maertens (N-VA). ‘Van de in totaal meer dan honderd gerealiseerde kaaimuren sinds de invoering van het systeem, worden er slechts vier niet meer gebruikt: twee bedrijven verkiezen toch een andere transportwijze en betalen de investeringen in de kaaimuur dan ook terug. De twee andere bedrijven stopten hun activiteiten.’

Maertens is ervan overtuigd dat de bouw van een kaaimuur voor binnenschepen voor almaar meer bedrijven een logische stap naar duurzaam en toekomstgericht ondernemen is. ‘Zo’n project is echter vrij complex en de investering is zeer groot voor een onderneming alleen. Daarom blijft de cofinanciering van de aanleg van kaaimuren door de Vlaamse overheid van cruciaal belang.’

Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts, een partijgenoot van Maertens, wil het concept in de toekomst verder gebruiken. Momenteel laat hij het dossier voor de verlenging van de PPS-regeling voorbereiden om het bij de Europese Commissie ‘aan te melden’. De Vlaamse regering heeft hiervoor voor de komende zes jaar een jaarlijks budget van 10 miljoen euro uitgetrokken.