De binnenvaart heeft met ontsteltenis gereageerd op de vaststelling van emissie-eisen voor nieuwe binnenvaartmotoren, die in 2019 van kracht worden.


De European Barge Union (EBU) ‘betreurt ten diepste’ dat de Commissie niet de Amerikaanse EPA Tier4-standaard integraal heeft overgenomen, maar aanvullende eisen heeft geformuleerd. Die worden op 1 januari 2019 van kracht voor motoren tot 300 KW en een jaar later voor zwaardere motoren.

EBU- president Gunther Jaegers voorspelt een ‘Cubanising van de vloot’, omdat de sector wordt opgezadeld met eisen waaraan die onmogelijk kan voldoen. Volgens hem zullen scheepseigenaren gedwongen worden om hun oude motoren tot in lengte der jaren te reviseren, omdat fabrikanten geen nieuwe modellen meer zullen ontwikkelen en retrofit-systemen niet in de huidige machinekamers passen.

Het probleem speelt volgens de EBU vooral in de categorie motoren boven de 300 KW. Motorfabrikanten zouden niet in staat zijn om nieuwe modellen te ontwikkelen die voldoen aan de nieuwe Europese eisen ten aanzien van roetuitstoot. De lichtere motoren zouden wel zonder grote problemen van een roetfilter voorzien kunnen worden.

De richtlijn geldt niet alleen voor binnenvaartmotoren, maar voor alle ‘non-road’ mobiele krachtbronnen, zoals die bijvoorbeeld ook in landbouw- en bouwmaterieel worden gebruikt. Daar zit ook een belangrijk deel van het probleem: de binnenvaart is voor de meeste fabrikanten een te kleine markt om er aparte motoren voor te ontwikkelen. Niet alleen is het aantal schepen beperkt, de motoren hoeven meestal pas na tientallen jaren vervangen te worden.

Jaegers voorspelt zelfs dat de omschakeling van gasolie naar LNG als brandstof in de binnenvaart tot stilstand zal komen. Ook bij het varen op aardgas zou de scheepsmotor van een uitlaatgaswasser moeten worden voorzien, om aan de roet-eis te kunnen voldoen. ‘Als gevolg daarvan zal de hele bedrijfstak worden teruggeworpen, wat bepaald niet in het belang van het belang van het milieu noch in dat van de lidstaten is’, aldus een omineuze EBU-voorman.