Dat voorziet in de aanleg van nieuw havengebied van bijna zeventig hectare, waarvan dertig buitendijks en veertig binnendijks. Het buitendijkse deel voorziet onder meer in de bouw van een containerterminal, die voorheen CTU Lelystad werd genoemd. De provincie en de gemeente Lelystad sloten enkele jaren geleden al een overeenkomst met de Theo Pouw Groep voor de exploitatie van de terminal. Volgens de provincie geldt die overeenkomst nog steeds.

Da partijen meldden eind 2014 al met het project van start te willen gaan, maar een beroepsprocedure van een aantal belanghebbenden bij de Raad van State gooide roet in het eten. De Raad heeft het beroep van twee bewonersverenigingen, van de wijken Golfpark en FlevoGolfResort, nu niet-ontvankelijk verklaard en dat van twee eigenaren van twee biologische landbouwbedrijven ongegrond. Daarmee is het plan onherroepelijk geworden.

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman is ‘tevreden’ met het resultaat. Volgens hem zorgt de haven voor economische ontwikkeling en nieuwe banen in de regio. De gemeente heeft het zogenoemde inpassingsplan na consultatie van omwonenden overigens ingrijpend aangepast. De provincie realiseert de buitendijkse containerterminal en overslaghaven en de gemeente Lelystad het binnendijkse industrieterrein.

Volgens de oorspronkelijke plannen zou de terminal in de loop van volgend jaar open moeten gaan op een perceel van zo’n tweeënhalve hectare. In de beginfase was ook het Havenbedrijf van Amsterdam bij het project betrokken, maar dat heeft zich er in de loop van het proces uit teruggetrokken. Partijen gingen indertijd uit van een jaarlijks overslagvolume tussen de 10.000 en 20.000 teu.