Oekraïne heeft het Verdrag van Boedapest geratificeerd. Dit verdrag regelt het contractrecht in de binnenvaart in Europa.


In Oekraïne wordt het verdrag op 1 januari volgend jaar van kracht. Daarmee komt het aantal landen waar het door dit verdrag geregelde contractrecht, het CMNI, op zestien.

Het Verdrag van Boedapest kwam in 2001 in de Hongaarse hoofdstad tot stand dank zij de inspanningen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, de Donaucommissie en de Europese Unie. Doel is het contractrecht op de Europese binnenwateren te harmoniseren.

Daarbij werd er voor gekozen om de tegenstellingen tussen verladers- en vervoerdersvriendelijke wetgevingen in de binnenvaartlanden weg te nemen. De internationale binnenvaartorganisatie IVR beijvert zich nu om ook Polen en Oostenrijk tot ratificatie van het verdrag over te halen.