Dit blijkt uit cijfers van het Waalse bureau voor de bevordering van de binnenvaart en het intermodaal vervoer. In 2012 nam het vervoer over de Waalse binnenwateren ook al af, met 5,4%.

Aan Vlaamse kant ging het vorig jaar met de binnenvaart niet veel beter. De Scheepvaart NV, beheerder van het Albertkanaal en de kanalen in de Kempen tekende vorig jaar een daling in het vervoer op van 3,5%, tot een totaal van 36 miljoen ton. Beter deed de binnenvaart in Frankrijk het, met een lichte daling van 0,4% op totaal 58 miljoen ton.

De daling in Wallonië had deels te maken met een staking in april, die het vervoer met enkele honderdduizenden tonnen drukte. Op langere termijn ziet het er voor de bedrijfstak beter uit, zegt het Waalse binnenvaartbureau.

Tussen 1996 en 2004 was er een aanhoudende stijging van het vervoerde tonnage, gevolgd door vijf jaar van stabilisatie. In 2009 daalde het vervoer 18%, gevolgd door enkele jaren van herstel. Gezien over de gehele periode van 1996 tot 2013 groeide de binnenvaart in Wallonië per saldo met 25%.

De daling van 2013 deed zich vooral in de eerste helft van het jaar voor: 8%. In de tweede jaarhelft bleef de daling tot 1% beperkt.

Niet in alle ladingcategorieën was vorig jaar sprake van een daling. Het vervoer van agrarische producten bijvoorbeeld nam 4,3% toe op een totaal van 4,5 miljoen ton. Het containervervoer steeg zelfs 13% tot een totaal van 37.273 teu. De terminal van Renory kreeg 18% meer containers te verwerken. Verder begon Duferco Logistique in oktober vorig jaar een nieuwe geregelde dienst tussen de terminal in La Louvière en de havens van Antwerpen en Zeebrugge.

Ook regionaal waren er positieve uitschieters. Zo steeg het vervoerde tonnage over het kanaal Charleroi-Brussel, gemeten bij Ronquières met 17,3% in vergelijking met 2012. De scheepslift van Strépy-Thieu in het canal du Centre verwerkte zowel in 2012 als 2013 gemiddeld zo’n 6% meer lading. Vorig jaar kwam het tonnage hier uit op 2,71 miljoen ton.