Het kanaal werd in 1939 geopend, waarmee een snelle binnenvaartverbinding tussen Antwerpen, Limburg en Luik tot stand kwam. Bij de bouw, die negen jaar in beslag nam, werden zo’n 10.000 mensen ingezet. Het gebied rondom het 114 kilometer lange en vijftig meter brede kanaal is vandaag de dag goed voor zo’n 50.000 banen.