Het eerste Naiades-programma, dat dit jaar afloopt, kampte met een gebrek aan middelen voor een goede uitvoering. Dat zelfde dreigt nu met de tweede versie voor de periode 2014-2020 te gebeuren, vreest INE. ‘We zouden inmiddels beter moeten weten, het is onmogelijk om te oogsten zonder te zaaien’, aldus directeur Karin De Schepper van INE.

INE mist in Naiades II ook financiële en juridische maatregelen om de binnenvaart schoner te maken. ‘We lopen het risico kostbare tijd te verliezen; vergroening van de vloot levert een competitief voordeel op om uit de crisis te komen’, zegt De Schepper.

Hoewel de sector tevreden is met de ambitie van de Europese Commissie om een kwalitatief hoogstaand netwerk van binnenvaartverbindingen te ontwikkelen, vraagt ze zich wel af of alle lidstaten die ambitie delen. INE wijst er op dat aanleg en onderhoud van infrastructuur een nationale aangelegenheid blijft.