NPRC zegt, ondanks de natuurlijke voorsprong die de binnenvaart heeft op andere modaliteiten op het vlak van duurzaamheid, de schadelijke emissies verder te willen terugdringen. De SCR-katalysatoren zorgen voor een emissiereductie van stikstofoxide (NOx) van 78%, of van circa 85 ton naar circa 19 ton per jaar.