Volgens de organisatie is een 100% shift naar binnenvaart niet realistisch en is ‘integratie’ het codewoord om het potentieel van de binnenvaart volledig te benutten. Verladers hebben behoefte aan een ‘marktplaats’ waar ze kunnen kiezen en combineren in functie van de goederen, de bestemming, de klant en de kostprijs. “Binnenhavens kunnen die rol van marktplaats op zich nemen”, aldus EFIP.

Op de vraag wat kan gedaan worden voor het bevorderen van de rol van binnenhavens als knooppunten, zegt de organisatie onder meer dat binnenhavens moeten erkend worden als belangrijke knooppunten in zowel het uitgebreide als in het kernnetwerk van de nieuwe TEN-T. Ze pleit daarbij ook voor ‘ruimte’ voor binnenhavens, een correcte berekening van de externe kosten van alle modi en het wegwerken van bottlenecks voor binnenhavens die ook toegankelijk zijn voor shortsea shipping.

Op de vraag hoe de vaarwegen kunnen verbeterd worden, luidt het antwoord dat er een stabiele middellange en langetermijnstrategie moet komen voor watertransportinfrastructuur. Wat de modernisering van de vloot betreft, zegt EFIP dat die hand in hand moet gaan met de modernisering van de haveninfrastructuur en van de vaarwegen. Modernisering van de vloot moet echter op een vrijwillige basis gebeuren.

De deelnemers aan de conferentie braken een lans voor een vervolgkaderprogramma Naïades II, waarvoor voldoende financiële middelen moeten voorzien worden. Uit het interim voortgangsrapport van Naïades van 4 april blijkt dat er voor het eerst een uitgebreid Europees binnenvaartvervoer beleidskader tot stand is gekomen. Anderzijds ging een tekort aan middelen tenkoste van de implementering van het programma.