Voor de schipperij betekent dit een kosteloze aansluiting op het internet voor het raadplegen van scheepvaartberichten, het on-line stellen van vragen i.v.m. scheepvaartrechten e.d.m. Ook voor de beveiliging van de haven betekent de nieuwe dienst een grote vooruitgang aangezien die rechtstreeks toegang verschaft tot het Intern Noodplan van de haven.

De installatie kadert ook in het Europese RIS (River Information Services)-project, dat een harmonisering van de informatiediensten op de waterwegen nastreeft.