Er komt ook een haalbaarheidsstudie en een plan-MER die worden voorgelegd aan de bewoners van de betrokken gemeenten voor inspraak. De Seine-Schelde Westverbinding moet zorgen voor een degelijke binnenvaartontsluiting van de kusthavens.