Ze willen dit wel doen in afstemming met de andere belangrijke marktpartijen. Tijdens een werkbezoek van Smits aan enkele container barge operatoren werd o.m. gesproken over de wenselijkheid van gegarandeerde afhandelingscapaciteit voor de containerbinnenvaart en het vastleggen van rechten en plichten voor zowel de barge operatoren als de terminals. (Zie DL van 23/07/07)