Het aantal kleine schepen neemt af terwijl dit scheepstype juist goed kan concurreren met het wegvervoer, aldus V&W. Met de beschikbare middelen worden ondernemers in staat gesteld om nieuwe ideeên en uiteindelijk prototypen te ontwikkelen.