Binnen dit netwerk van binnenvaartactoren werden een zestal strategische doelstellingen geformuleerd die uiteindelijk moeten leiden tot concrete acties. Het gaat o.m. om de opwaardering van de binnenvaart binnen de logistieke keten, een volwaardig partnership tussen de zeehavens en de binnenvaart, het faciliteren van innovatie in de binnenvaart, het optimaliseren en stimuleren van het gebruik van de kleinere vaarwegen, het aanpakken van de problematiek van de tewerkstelling in de binnenvaart en tot slot het verbeteren van de communicatie en het imago van de binnenvaart. Tijdens een tweede ronde tafel in het najaar zal concreet ingegaan worden op de voorstellen en initiatieven. (zie DL 25/04/07)