Voor Bovy is de haven onbekend terrein, maar ze heeft zich voorgenomen om de haven beter bekend te maken bij de Brusselaars en om het vervoer via de waterweg te promoten als alternatief voor andere modi. Voorts wil ze ook werk maken van het bevorderen van de tewerkstelling in de haven, waarbij ze ook het aandeel van vrouwen in havenjobs wil optrekken.

Dit jaar is een cruciaal jaar, zei Bovy, omwille van de onderhandeling met het Brussels Gewest voor een nieuw beheerscontract voor de haven en enkele grote projecten zoals Carcoke en BILC, die in een finale fase komen om effectief gerealiseerd te kunnen worden.