Het familiebedrijf uit het Antwerpse Zwijndrecht heeft zich gespecialiseerd in specifieke logistieke oplossingen voor chemische vloeistoffen en gassen. Tegelijk is het ook al jarenlang actief in het transport van cacaoboter.

‘Dit is in lijn met de strategie om ons te concentreren op complexe en kwetsbare producten die zowel speciale aandacht en zorg als geavanceerde technologische oplossingen vereisen’, verklaart CEO Luc Haesaerts. ‘Met een prijs van zo’n 6.000 euro per ton is cacaoboter erg duur, zodat controle over de hele logistieke keten van het grootste belang is.’

Tot nog toe vervoerde Haesaerts Intermodal op jaarbasis honderd tankcontainers met cacaoboter tussen de productieregio’s in Ivoorkust, Ghana en Kameroen en de chocoladefabrieken in Europa. ‘Dit verkeer neemt almaar verder toe. Daarom hebben wij op 1 februari in de autonome haven van San Pedro Haesaerts Intermodal Africa opgericht. Ons streefdoel is om het vrachtvolume op te krikken tot driehonderd tankcontainers per jaar. We merken alvast dat de markt goed reageert op het nieuwe logistieke aanbod.’

Eerste met eigen bedrijf

Haesaerts is hiermee in de West-Afrikaanse regio de eerste Europese tankcontaineroperator met een eigen bedrijf. ‘In plaats van met agenten te werken, zoals tot dusver gebeurde, beschikken we in Ivoorkust nu over eigen medewerkers op locatie. Zo kunnen we vanuit ons kantoor in San Pedro zelf het deur-tot-deurtransport organiseren, de kwaliteit in de hele keten beter controleren en veel sneller ingrijpen in geval van een incident’, aldus de CEO.

‘Zo beperken we bijvoorbeeld het risico op contaminatie tot een minimum. De cacaoboter in één tankcontainer van 22 ton maakt de productie van honderdduizenden chocoladerepen mogelijk. De kosten voor de producent zijn dus enorm als hij de zending moet vernietigen omdat deze verontreinigd is.’

De cacaoboter in één tankcontainer van 22 ton maakt de productie van honderdduizenden chocoladerepen mogelijk.

Het Ivoriaanse kantoor van Haesaerts is gevestigd op een nieuw logistiek platform binnen de autonome haven van San Pedro. ‘Dat wordt opgericht in het kader van het partnerschap tussen de haven van San Pedro en die van Antwerpen. Dit platform zal naar verwachting een regionale logistieke hotspot worden, niet alleen voor cacao, maar ook voor meststoffen en cashewnoten. In de zone voor de cacaoboterlogistiek gaat Haesaerts Intermodal Africa ultramoderne opslag- en transitfaciliteiten creëren, waaronder een state-of-the-art tankreinigingsinstallatie.’

Duurder materieel, goedkoper transport

Haesaerts vervoert de cacaoboter in ISO-tankcontainers. ‘Dit onderscheidt ons van andere operatoren die kiezen voor flexitanks geladen in conventionele containers. Onze oplossing vereist meer technologie, waardoor het transport duurder lijkt. Maar als we de ‘total cost of operations’ berekenen, komt het veel voordeliger uit’, verklaart  Haesaerts.

‘Men moet immers rekening houden met productverliezen in de keten en andere verborgen kosten’, onderstreept hij. ‘In een ISO-tankcontainer is na een transport het enige residu een film op de binnenwand, met een totaalgewicht van slechts twintig kilogram. Na het ledigen van een flexitank blijft daarin nog vierhonderd tot zevenhonderd kilo product achter. Dit residu is dan ook een enorme kostenpost.’

Er zijn nog meer verborgen kosten: de kosten van energie voor de verwarming van de flexitank op de plaats van bestemming liggen veel hoger dan die voor een tankcontainer. ‘Bovenal moet een flexitank na gebruik door een gespecialiseerd bedrijf worden vernietigd. Die vernietigingskosten lopen steeds hoger op omwille van de milieu-impact van plastics’, merkt Haesaerts op.

Lange rijping

Haesaerts speelde al in de jaren negentig met het idee om een filiaal op te richten in West-Afrika. ‘Maar de markt was er toen nog niet rijp voor. Intussen is dat wel zo. De cacaoproducerende landen streven ernaar om de eerste conversiebehandelingen in eigen land uit te voeren. Dit betekent dat we geen cacaobonen meer naar Europa overbrengen, maar cacao-olie. Die kunnen we in onze ISO-containers bewaren op een constante temperatuur van 60 à 65 °C. Bij transport in de traditionele verpakkingsvorm wordt de olie eerst uitgehard en achteraf weer gesmolten. Dit proces omvat in totaal zeven stappen. In onze aanpak is dit slechts één stap.’

We hebben ook de nodige Afrikaanse medewerkers opgeleid, want we sturen geen Belgen naar Ivoorkust.

Ook nadat de beleidsbeslissing gevallen was duurde het nog een hele tijd voor het dochterbedrijf operationeel was. ‘Vooral de juridische voorbereidingen vergden veel tijd. We hebben ook de nodige Afrikaanse medewerkers opgeleid, want we sturen geen Belgen naar Ivoorkust. Er zijn voldoende bekwame mensen te vinden ter plaatse. De chauffeursopleiding voldoet er aan dezelfde vereisten als in Europa. Onze kantoormedewerkers zijn deels ter plaatse opgeleid, deels in Antwerpen. Voor de specifieke havenopleiding bestaat er een samenwerkingsakkoord tussen de haven van Antwerpen en een aantal West-Afrikaanse havens.’

Cacaosector

In Ivoorkust werkt Haesaerts samen met de cacaoproducenten. ‘Dat zijn correcte partners en sociale aspecten in de fabrieken zijn er op Europese leest geschoeid, ook wat betreft technologie en organisatie. Ze maken immers deel uit van de grote, internationale chocoladeketens.’