De regering in Rome heeft een kosten-batenanalyse laten uitvoeren. Die leverde als uitkomst op dat de kosten van de snelle spoorverbinding acht miljard euro hoger uitkomen dan de baten.

Voor de Italiaanse verkeersminister, Danilo Toninelli, is dit een argument om de aanleg af te blazen. Zijn partij, de Vijf-sterrenbeweging, is altijd al tegen de verbinding Turijn-Lyon geweest en meent dat het geld beter aan andere infrastructuur kan worden besteed.

Objectiviteit

De andere partij die aan de huidige Italiaanse regering deelneemt, de Lega Nord, is intussen voorstander van het Frans-Italiaanse spoorproject en twijfelt aan de objectiviteit van de nu uitgevoerde kosten-batenanalyse.