De  hoogleraren, Peter Cramton en Axel Ockenfels (Keulen) en Richard Geddes (New York), vinden dat automobilisten die in de spits de weg opgaan, daarvoor een prijs moeten betalen. Verkeersdeelnemers die in de daluren gaan rijden, zouden daarvoor juist moeten worden beloond.

Verder kan in het kilometertarief rekening worden gehouden met het voertuigtype en de hoeveelheid klimaatschadelijke stoffen die het voertuig uitstoot. De voorstellen van de drie lijken sterk op die welke in onder meer Nederland al vele jaren worden besproken.

Fileschade

De hoogleraren hebben hun ideeën gepubliceerd in het blad Nature en schatten dat files op de weg Duitsland jaarlijks een economische schade van tachtig miljard euro bezorgen. Ze noemen het ‘oneerlijk’ dat veelrijders geen stuiver meer per kilometer betalen dan mensen die de auto vaker laten staan. De laatsten subsidiëren feitelijk de eersten via de vaste lasten op auto’s.

Volgens de onderzoekers is een ‘dynamische’ heffing voor alle wegverkeer allang mogelijk. Bovendien kan de privacy van de automobilist worden beschermd door middelen die de moderne cryptologie oplevert. Die maken volgens hen een heffing mogelijk zonder dat mensen inzage hebben in de gegevens waarop die wordt gebaseerd.

Duitsland kent al een heffing naar tijd en plaats voor alleen vrachtverkeer. Politiek liggen de kaarten in dit land voor een heffing voor alle wegverkeer momenteel niet gunstig. Nederland, dat al decennia praat over ‘andere beprijzing’ van automobiliteit, heeft de invoering van een heffing voor deze kabinetsperiode uitgesloten.