De omwonenden maakten bezwaar tegen het vijftien meter hoge distributiecentrum op bedrijventerein Medel, dat een aantasting van de landelijke omgeving zou vormen. Een eerdere klacht, voor de rechtbank in Arnhem, werd ook al afgewezen.

De advocaat van de omwonenden stelde dat de gemeente bij de verlening van de bouwvergunning oog had moeten hebben voor het ‘beeldkwaliteitsplan’ voor bedrijvenpark Medel. Dat plan voorziet in een geleidelijke overgang van het logistieke park naar de landelijke omgeving.

Volgens de hoogste Nederlandse bestuursrechter had Tiel de bouwplannen van WDP, de logistieke vastgoedontwikkelaar die het pand voor Kuehne + Nagel bouwt, niet aan dit beeldkwaliteitsplan hoeven te toetsen. De Raad van State meent dat de inpassing in het landschap goed is uitgevoerd, mede door afscherming van het pand door een hoge groene wal.

De Raad stelt verder, dat is voorzien in voldoende parkeerplaatsen voor vrachtauto’s bij het distributiecentrum. De klagers veronderstelden dat er te weinig parkeerplaatsen zouden komen en vreesden overlast bij hun woningen. Volgens de Raad is hun klacht niet gegrond en ook niet realistisch, omdat chauffeurs dan anderhalve kilometer of meer zouden moeten lopen naar de ingang van het nieuwe centrum.