Vier van de zes tests zijn inmiddels volledig afgerond. De twee andere zijn vertraagd.

In het kader van het proefproject zijn winkels in Dorset, West Sussex, Staffordshire, Walsall, Londen en Berkshire ’s nachts beleverd. Daarbij ondervonden de omwonenden geen enkele hinder. “Nachtleveringen zorgen voor minder congestie, betere luchtkwaliteit en veiligere wegen”, zegt Brits Transportminister Mike Penning. Hij is bereid nieuwe initiatieven te steunen van retailers en lokale autoriteiten die op het gebied van stille distributie willen samenwerken.

Volgens Natalie Chapman, FTA’s beleidverantwoordelijke voor Londen, vormen de zes proeven “de fundamenten voor de ontwikkeling van een kader om nachtleveringen op grotere schaal uit te rollen op individuele basis”.

Met het oog op de Olympische Spelen die in 2012 in Londen worden georganiseerd, zal de supply chain in de Britse hoofdstad zodanig onder druk komen te staan dat niet alle goederen binnen de voorziene tijdsvensters geleverd kunnen worden. Nachtlevering kan hiervoor een uitkomst betekenen.