Bedoeling is om de doorstroming op snelwegen te verbeteren en de veiligheid te verhogen via communicatie tussen de wegkant en individuele voertuigen en tussen voertuigen onderling. Zo zal de chauffeur via incar-apparatuur een waarschuwing krijgen over naderende wegenwerken. Dit stelt de bestuurders in staat tijdig een alternatieve route te nemen of gas terug te nemen, wat niet alleen goed is voor de veiligheid maar ook voor de doorstroming.

Daarnaast geven de voertuigen op de corridor die zijn uitgerust met nieuwe incar-apparatuur, informatie door aan verkeerscentrales over de actuele omstandigheden op de weg. Aan de hand van de exacte locaties van de wagens heeft de verkeerscentrale zo direct een beeld van waar een file staat of als ergens regen of mist is.

Het systeem zal vanaf 2016 proefdraaien op de corridor Rotterdam, Frankfurt, Wenen.