Brussel heeft het voorstel in behandeling genomen en wil eind deze maand een hoorzitting organiseren om de feiten over de slechte gang van zaken in de sector te inventariseren.

Als de Europese Commissie formeel vaststelt dat er in de binnenvaart sprake is van ‘ernstige marktverstoring’ komt de weg vrij voor onorthodoxe maatregelen om deze te bestrijden.

Om de overcapaciteit, met name in de drogeladingvaart, terug te dringen, kan bijvoorbeeld een ‘oud-voor-nieuwregeling’ worden ingevoerd.

Nederland steunt België, maar verlangt wel dat eventuele maatregelen alleen op Europees niveau worden genomen.