Omdat het vervoer van gevaargoed in de toekomst nog zal toenemen en streven naar een vermindering van het aantal gevaarlijke transporten daarom geen realistische optie is, pleit Bart Van Malderen (foto), fractieleider voor de sp.a in het Vlaams Parlement voor een geïntegreerd veiligheidsbeleid voor dit soort trafieken.

De Vlaamse socialisten willen in de eerste plaats dat duidelijk in kaart wordt gebracht wat de voordelen en risico’s zijn die gepaard gaan met de verschillende modi. Op basis daarvan zou gekeken kunnen worden hoe bepaalde transporten anders kunnen worden aangepakt dan vandaag het geval is.

De sp.a denkt daarbij in het bijzonder aan een ‘basisnet’ naar Nederlands model voor het vervoer van gevaarlijke goederen. Die vaste routes voor treinen en vrachtwagens zouden zones met dichte bewoning zoveel mogelijk moeten vermijden.

Een voordeel is dat hulpdiensten de betrokken routes vooraf zouden kunnen screenen, de risico’s beter zouden kunnen inschatten en zo efficiënter zouden kunnen reageren op ongevallen.