Dat bleek eerder deze week in het overleg met het parlement over de zee- en binnenvaart. In dat overleg zetten onder andere regeringspartijen VVD en PvdA vraagtekens bij een verplichte weging van containers voor ze aan boord van een schip worden geladen.

Minister van Infrastructuur en Milieu Schultz bleef bij het standpunt dat verkeerd opgegeven gewichten aan de basis liggen van een aantal scheepsongevallen en dat verplichte weging die kan voorkomen. Ze steunt daarom het voornemen van de International Maritime Organisation (IMO) om een dergelijke verplichting in de regelgeving op te nemen.

Verladersorganisatie EVO en expediteursvereniging Fenex maken bezwaar tegen die maatregel, omdat het zou leiden tot extra administratieve lasten en tot vertragingen in de logistieke keten. Ook zou uit onderzoek blijken dat fout opgegeven containergewichten zelden de oorzaak zijn van ongevallen op zee.

De minister zei tijdens het overleg dat verladers weliswaar tegen het verplichte wegen zijn, maar de scheepvaartsector daar juist een voorstander van is.

De EVO spreekt van “een koude douche voor verladers”. De organisatie heeft haar hoop nu gevestigd op de Tweede Kamer om de minister ‘bij de les te krijgen’ en haar “met moties tot koerswijzigingen te bewegen” in dit dossier.