Zowel de rol als logistieke draaischijf en als belangrijke werkgever staan daarbij centraal. Verder wordt ook het feit dat haven en stad samen met elkaar leven en dat de haven staat voor eenvoudiger handelsverkeer en een vlotte mobiliteit, in de verf gezet.

De nieuwe coalitie wil zich dan ook inspannen om toekomstige blokkades van de haven te allen prijze te vermijden. In de formatienota was er nog sprake van een ‘minimumdienstverlening’, maar die passage is in het bestuursakkoord niet meer terug te vinden.

Basis van het mobiliteitsbeleid is een slim en veilig wegennet met onder meer dynamische verkeerslichten en prioritaire aandacht voor zwakke weggebruikers. Transitverkeer moet zoveel mogelijk via het bovenliggende wegennet verlopen.

Op het vlak van mobiliteit zullen stapsgewijs lage emissiezones ingevoerd worden, waar wagens die niet voldoen aan de milieunorm geweerd zullen worden. Camera’s zullen instaan voor nummerplaatherkenning.

Het aantal parkeerplaatsen blijft behouden en waar mogelijk zullen private parkings, wanneer ze niet gebruikt worden, kunnen worden opensteld voor iedereen. Er is ook een uitbreiding van het aantal park&ride-zones voorzien.