Het nieuwe reglement vervangt het tijdelijke reglement van 1 juli 2011. Niet alleen de voertuigen, maar ook de bijlading worden voortaan strenger gecontroleerd.
“Wij willen niet dat onze haven bestempeld wordt als een draaischijf voor illegaal afval”, zegt Havenschepen Marc Van Peel.

Voertuigen die worden geweigerd, mogen niet op de terminal komen en moeten zo spoedig mogelijk worden afgevoerd. Ze mogen aan geen enkele andere terminal in het Antwerpse havengebied opnieuw worden aangeboden, tenzij hun toestand correct is aangepast.

Ook de bijlading moet aan strengere criteria voldoen. Verboden zijn onder meer oude auto-onderdelen, CFK-houdende ijskasten en diepvriezers, oude niet werkende elektronische toestellen (huishoudtoestellen, TV’s, computers, gsm’s, enz).
De verscheper of eigenaar van geweigerde voertuigen krijgt tien werkdagen de tijd ze conform te maken.

Acht bijkomende controleurs gaan toezien op de naleving van het nieuwe reglement.