Het energieverbruik van de haven bedraagt 10% van het nationale verbruik. Daarnaast wordt in de haven ook 30% van de nationale energieproductie gerealiseerd.

Het energiebeleid van de Antwerpse haven is gebaseerd op drie peilers, legde Geert Schrooten van het Antwerpse Havenbedrijf uit. Dat zijn energie-efficiëntie, duurzame productie en een aantal curatieve maatregelen zoals het opvangen en opslaan van CO2.
Concreet onderzoekt het Havenbedrijf momenteel de mogelijkheid om het massieve volume restwarmte dat in de havenindustrie vrijkomt te hergebruiken.

Diverse concepten, zoals stadsverwarming, industriële processen bij lage temperatuur, serreverwarming en het winnen van elektriciteit uit restwarmte zullen op hun haalbaarheid getoetst worden. Verder wordt gemikt op het verlagen van de uitstoot van goederenbehandelingsmaterieel. Hiervoor trekt het Havenbedrijf een bedrag van 400.000 euro uit om bedrijven te stimuleren. Projecten kunnen tot eind dit jaar worden ingediend. Ook het bufferen en opslaan van energie via het grote areaal aan koelmagazijnen en compressoren in de haven wordt onderzocht.

Aan de zeven windturbines die reeds geplaatst werden op Rechteroever wil het Havenbedrijf nog eens 90 tot 120 MW toevoegen. Ook op Linkeroever werden mogelijke locaties in kaart gebracht. In totaal is er plaats voor maximaal 55 turbines, goed voor het grootste on-shore windmolenpark van België. Uit zonne-energie wordt op beide oevers samen momenteel 42 MW gewonnen. Op termijn denkt men dit vermogen nog te kunnen optrekken tot 60 MW.

Het Havenbedrijf heeft ook plannen voor de bouw van een biomassa-centrale van 200 MW vermogen in de nabijheid van het chemiecluster. Dit najaar wordt uit een aantal kandidaten een operationele partner geselecteerd. Van de realisatie van de nieuwe logistiekzone ‘Schijns’ zal gebruik gemaakt worden om aan energieclustering te doen met zowel warmterecuperatie, biomassa, wind- en zonne-energie, enz.

Tot slot ziet de haven opportuniteiten in het opvangen en opslaan van CO2. De identificatie van CO2-bronnen is reeds gebeurd. Voor het transport wordt gedacht aan pijpleidingen en schepen. Het Havenbedrijf heeft zich hiervoor ingeschreven voor Europese subsidie.