In februari 2011 had de Griekse regering de Europese mededingingsautoriteiten geïnformeerd dat ze zes maatregelen had getroffen om de spoorwegmaatschappij opnieuw rendabel te maken: vermindering van schulden, kapitaalverhoging, overheveling van personeel, enz.

Volgens de Commissie is het twijfelachtig dat die maatregelen niet in strijd zijn met de mededingingsregels van de Europese Unie.