Niet alleen de Antwerpse haven voert de ESI in. Ook de havens van Le Havre, Bremen, Hamburg, Rotterdam en Amsterdam volgen het initiatief van de IAHP.

Het doel van de Environmental Ship Index is de uitstoot van schadelijke stoffen zoals NOx en SOx verder terug te dringen. Rederijen kunnen hun schepen aanmelden voor deze index via http://www.environmentalshipindex.org Op basis van de ingevoerde gegevens, zoals brandstofverbruik en uitstoot, krijgt elk schip een score op de schaal van nul tot honderd. Reeds 250 schepen hebben een score verkregen.

De deelnemende havens bepalen zelf welke voordelen aan een bepaalde score worden toegekend. Zeeschepen met een score vanaf 31 punten krijgen in Antwerpen per aanloop een korting van tien procent op het tonnenmaatrecht. Deze korting geldt voor minstens drie jaar.

Indien minder dan 25 zeeschepen voldoen aan de voorwaarden voor de korting, beloont het Havenbedrijf de 25 schepen die de hoogste ESI-score hebben behaald. Het Havenbedrijf bepaalt per kwartaal welke schepen welke korting krijgen.