Het nieuwe project is gericht op het inzetten van hernieuwbare energiebronnen in havens. Hiervoor hebben negen partijen uit de Noordzeeregio besloten om de handen in elkaar te slaan. Zij willen tot een model komen waarin maximaal wordt ingezet op hernieuwbare energie voor transport en elektriciteitsverbruik. Dit project kreeg de naam ‘e-harbours’ en wordt financieel ondersteund via het Interreg North Sea Program van de Europese Unie.

Bij de deelnemers vinden wij onder meer het Havenbedrijf Antwerpen, de steden Amsterdam en Malmö, het Pure Energy Centre (Verenigd Koninkrijk), de Robert Gordon University (Verenigd Koninkrijk), de Hamburg University of Applied Sciences (Duitsland) en het VITO uit eigen land. Zaandstad uit Nederland heeft de leiding over het e-harbourprogamma, dat werkt met een totaal budget van nagenoeg 5 miljoen euro.

‘E-harbours’ wil de havenregio’s bijstaan om de ambitieuze klimaatdoelstellingen volgens de 20-20-20 agenda te realiseren (energieverbruik -20%, uitstoot C02 – 20% en inzet hernieuwbare energie + 20% tegen 2020). In dit kader zal onder meer de inzet van zogenaamde Virtual Power Plants (VPP) voor industriële eindverbruikers worden onderzocht. Zo’n VPP is eigenlijk een cluster van technologische toepassingen met als doel het elektrisch verbruik te optimaliseren in tijd en ruimte. In ‘e-harbours’ gaat er ook aandacht naar Electronic Logistics, waarbij gefocust wordt op de inzet van meer elektrische wagens en schepen.