Negen partijen uit de Noordzeeregio hebben besloten de handen in elkaar te slaan voor dit project, waarvan het startsein morgen in Antwerpen gegeven wordt. Het uitgangspunt is dat havens als motoren van de economie en draaischijven van industrie en logistiek ook grote energieverbruikers zijn. Om het verbruik van traditionele energie naar beneden te krijgen en meer in te zetten op hernieuwbare energie, is een slimme aanpak nodig.

De klimaatdoelstellingen – energieverbruik en CO2-uitstoot met 20% doen dalen en de inzet van hernieuwbare energie met 20% doen stijgen tegen 2020 – plaatsen de havens voor een enorme uitdaging. Energie-efficiëntie en innovatief energieverbruik met bijvoorbeeld meer elektrisch vervoer en intelligente energienetwerken (‘smart grids’) krijgen daarbij veel aandacht.

Binnen e-harbours worden de mogelijkheden van ‘virtual power plants’ onderzocht voor industriële eindgebruikers. Een VPP kan worden gedefinieerd als een cluster van technologische applicaties met als doel het elektrisch verbruik van een eindgebruiker te optimaliseren.

Electric Logistics is een tweede onderzoeksgebied binnen e-harbours. De verschillende partners willen binnen het project een methodologie ontwikkelen voor de optimale integratie van hernieuwbare energie, waarbij onder meer de inzet van elektrische wagens en schepen zal worden meegenomen.