De enquête werd uitgevoerd bij 1.500 Duitsers vanaf 16 jaar. Ruim 73% wil niet dat de ‘Lang LKW’s’ op de openbare weg worden toegelaten. Hun hoofdargumenten zijn dat ze vrezen dat deze trucks meer ongevallen veroorzaken en dat zij aanpassingen aan de infrastructuur zullen genoodzaken. Slechts 18% van de ondervraagden is voorstander van een toelating van langere en zwaardere combinaties.

Verder vindt 67% van de ondervraagden dat de Duitse overheid ook geen proeven met ecocombi’s moet toelaten.

Uit de enquête blijkt dat vrouwen meer afkerig staan tegenover ecocombi’s dan mannen, en dat de weerstand toeneemt naarmate de mensen ouder zijn.

Volgens de VDV mag uit de enquête worden afgeleid dat de nakende test in een aantal deelstaten geen maatschappelijk draagvlak heeft, en dat deze daarom moet worden afgelast.

De enquête gaat uit van twee Duitse spoorlobby’s, Allianz Pro Schiene en het Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). Dat laatste verenigt een aantal busbedrijven en spoorgoederenvervoerders.