Dat was vooral te danken aan het sterke herstel van de goederenoverslag in 2010. De havengelden stegen vorig jaar met 14 miljoen euro tot 288 miljoen euro, ondanks een crisiskorting van 7% die het hele jaar bleef gelden. De inkomsten uit verhuur van gronden stegen met 17 miljoen euro tot 249 miljoen euro. De winst lag iets lager dan in 2009, maar toen werd een eenmalige baat gerealiseerd uit de verkoop van activa. Zonder die eenmalige baat ligt de winst 10 miljoen euro boven het resultaat van 2009. Het Havenbedrijf keert een dividend uit aan de gemeente en de staat van samen 63,8 miljoen euro.