De wethouder haven en economische zaken, Wim van der Sluis. Hij beheert ook het midden- en kleinbedrijf, de luchthaven, het toerisme en milieuzaken. Hij is de eerste wethouder van buiten de gemeenteraad. Dit is mogelijk door invoering van het duale model in gemeentebesturen. Daarbij heeft het college van B & W meer het karakter van een stadsregering en staat de gemeenteraad op grotere afstand, maar met een scherpere controletaak. Van der Sluis (1958) is opgegroeid in Rotterdam Pendrecht en woont sinds 1988 in Cappele aan den IJssel. Hij is registeraccountant en vennoot bij AGN Daamen & Van der Sluis, accountants en belastingadviseurs. Ook is hij actief als mediator (NMI). Hij werd pas onlangs gevraagd door Fortuyn en toonde zich verbaasd over dat verzoek. Fortuyn en hij kennen elkaar uit de tijd dat zij samenwerkten aan de invoering van de OV-studentenkaart.
De andere wethouders zijn: Stefan Hulman (VVD, kunstzaken en vervoer), Rabella de Faria (LR, veiligheid) en Marco Pastors (LR, fysieke infrastructuur, waaronder ruimtelijke ordening en volkshuisvesting). Sjaak van der Tak (CDA, sociale integratie Nico Janssens (VVD, financiën en sport), Lucas Bolsius (CDA, wijken en buitenruimte).

Wim van der Sluis