Rotterdam . Rob Spierings is (voorlopig) een tevreden man. Met de twee nieuwe diensten voor ECT en Philips lijkt het voortbestaan van zijn bedrijf ShortLines zeker gesteld. ,,Dit kan voor ShortLines de definitieve doorbraak betekenen. We hebben nu een bepaalde schaal aan diensten, waarmee we onze organisatiekosten goed kunnen dekken’’, zegt het enfant terrible van de Nederlandse spoorwereld.
ShortLines en ACTS, de nieuwe railgoederenvervoerders, rijden al weer een paar jaar op het Nederlandse spoorwegnet. Tot voor kort had Railion Benelux weinig van ze te duchten. De nieuwe tractieleveranciers werden teveel in beslag genomen door technische formaliteiten, zoals de langdurige toelatingsprocedures voor materieel, om echt een bedreiging te vormen voor de voormalige monopolist. Vorig jaar gaf ShortLines de eerste speldenprik door een vervoer van DSM af te pakken van Railion Benelux.
Nu heeft ShortLines een flinke tik uitgedeeld door het vervoer voor ECT naar Venlo over te nemen. Dit was de eerste en overigens enig overgebleven binnenlandse shuttledienst van Railion. Spierings ontkent dat het alleen maar gaat om het afpakken van diensten. ,,Er komt 20.000 teu aan nieuwe lading bij. Die verbindt je met iets dat al bestaat. Shortsea is een belangrijke groeimarkt, maar tot nu toe gaat shortsealading bijna uitsluitend over de weg en is er nauwelijks een fatsoenlijk railaanbod voor deze markt.’’
ECT blijft functioneren als operator voor het merendeel van de lading op de dienst Rotterdam-Venlo. RDP Operating draagt het financieel risico over het shortseapakket van 20.000 teu op jaarbasis. ShortLines heeft zelf RDP Operating opgericht. Spierings ontkent dat hier sprake is van belangenverstrengeling, iets wat hij vroeger zelf Railion verweet. ,,We hebben een eigen railoperator opgericht om toegevoegde waarde voor de klant te genereren. Op termijn is het zeker denkbaar dat RDP Operating (dit is overigens een voorlopige naam, we denken nog na over een betere naam) ook voor andere spoorwegmaatschappijen gaat werken. Het lijkt me logisch dat dat gebeurt.’’

Philips
RDP Operating doet ook de acquisitie en draagt het financieel risico van de nieuwe dienst voor Philips. Deze dienst wordt vanaf 11 juni geïntegreerd in de treinenloop tussen Rotterdam en Venlo. ShortLines is al langer in gesprek met Philips. Het oorsponkelijke idee was om met korte, snelle treinen (een soort Cargosprinter) Eindhoven met Rotterdam te verbinden.
,,Dat idee is even in de ijskast gezet. Door de ATB-problematiek (de inbouw van veiligheidssystemen in locomotieven, dat veel tijd en geld vergt, red.) duurt het een paar jaar eer zo’n loc op het spoor staat. Het is een belangrijke contractvoorwaarde van Philips dat er innovatieve systemen worden ontwikkeld, maar dat is nu nog niet mogelijk. Je moet dit zien als een tussenstap.’’
Voor de dienst op Eindhoven werkt RDP Operating samen met Rail Terminal Eindhoven (RTE)/ Van Rooijen Logistics. Dit bedrijf gaat de acquisitie doen voor de lading uit het achterland van verladers en expediteurs. Van Rooijen is mede initiatiefnemer van de bouw van een spoorterminal bij het Europees distributiecentrum van Philips in Eindhoven. Die terminal wordt 3 juli geopend. De treinen tussen Rotterdam en Eindhoven zullen op jaarbasis 30.000 teu vervoeren, een pakket dat nu uitsluitend over de weg gaat, benadrukt Spierings.
De directeur van ShortLines kan voorlopig even tevreden achterover leunen. Met de twee nieuwe diensten gecombineerd met de al bestaande producten op Born, Keulen en het vervoer voor DSM lijkt het voortbestaan van ShortLines zeker gesteld. Iets waarvan Spierings tot voor kort niet zeker was. Toch kijkt hij alweer naar nieuwe producten. ,,We bekijken hoe we verbindingen kunnen ontwikkelen vanaf Venlo naar het achterland. Daar ligt nog een groot potentieel.’’

Shortlines rijdt al een aantal jaren op het spoor. Vorig jaar werd al een pakket van DSM verkregen.