Bergen . Het Noorse Odfjell ASA en het Griekse Seachem ltd., eigendom van rederijconcern Ceres Hellenic Shipping Enterprises gaan samen. Ze hebben dat gezamenlijke bekend gemaakt.
Odfjell en Seachem behoren al tot de grootste bedrijven op het gebied van chemicaliëntransport per tanker. Samengevoegd omvat de vloot 92 regionaal en wereldwijd opererende schepen met dragende vermogens die variëren van 11.000 tot 45.000 dwt. Daarvan zijn er 49 geheel of gedeeltelijk eigendom. Odfjell exploiteert tevens eigen tankterminals en een vloot tankcontainers.
Seachem heeft bovendien acht hoogwaardige tankers van elk 40.000 dwt. in bestelling. Deze komen in de periode 2001-2003 in de vaart. Odfjell neemt er daarvan vier over.
Het hoofdkantoor van de nieuwe maatschappij komt in het Noorse Bergen, de thuishaven van Odfjell dat tevens de volledige zeggenschap krijgt over de fusiemaatschappij. Daar staat tegenover dat Ceres Hellenic Shipping via een aandelenemissie een belang van 35 procent neemt in Odfjell en het vlootmanagement in het eigen hoofdkwartier in Piraeus voortzet.

Servicepakket
De partners verwachten veel van de bundeling, met name ten aanzien van de verbetering van de doelmatigheid en verdere uitbouw van de positie in het betreffende marktsegment, ondermeer via de levering van een compleet logistiek servicepakket.
Volgens bestuursvoorzitter D. Odfjell van het gelijknamige concern is het gezamenlijke marktaandeel momenteel 26 procent. ,,Met de fusie spelen we in op de vraag uit de chemische industrie naar meer geïntegreerde dienstverlening’’, aldus de Noorse reder.
De combinatie is op basis van de huidige omvang goed voor een jaaromzet van naar verwachting van 1,2 miljard gulden. Volgens Odfjell moet de omzet dit jaar al met een kwart omhoog tot anderhalf miljard gulden.