Rotterdam . In het zuidelijk deel van de Eemhaven in Rotterdam zijn de werkzaamheden hervat die uiteindelijk moeten leiden tot de volledige demping van de Prinses Margriethaven. Nadat afgelopen voorjaar de eerste fase van de operatie werd afgesloten – tot nu toe werd zes hectare gedempt – is het nu tijd voor de tweede fase.
Volgens woordvoerder M. van Heezen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam begint de tweede fase bescheiden. ,,Eerst zal een relatief klein stuk, een puntje bij de ECT-terminal, worden gedempt. ECT kan de huidige vijfde ligplaats niet missen en dus moet ervoor gezorgd worden dat die ligplaats bereikbaar blijft. Vandaar dat er een tussenstapje nodig is in de hele operatie.’’
Dat tussenstapje wordt nu dus gezet en bestaat uit het slopen van een kademuur van ongeveer vierhonderd meter, baggerwerkzaamheden (circa 600.000 kubieke meter) en het storten van zand (350.000 kubieke meter). Er is verschil tussen het bagger- en het demping-volume omdat even buiten het te dempen gedeelte ook maar meteen wat baggerwerk wordt meegepikt.

Vijfde ligplaats
Van Heezen: ,,Aan het gedempte gedeelte zal een nieuwe kademuur worden gebouwd, waardoor een nieuwe vijfde ligplaats zal ontstaan. Als die een feit is, kan fase 2a worden afgesloten en kunnen we met de omvangrijkere fase 2b beginnen. Dat moet aan het eind van het jaar 2000 het geval zijn.’’
Fase 2b bestaat onder meer uit het slopen van de kademuur van de oude vijfde ligplaats; opnieuw een stuk van vierhonderd meter. Volgens Van Heezen is fase 2b het omvangrijkste deel van de operatie, want te zijner tijd zal er voor 2,5 miljoen kubieke meter gebaggerd en zand gestort gaan worden. Medio 2002 moet het karwei geklaard zijn.
Het baggerwerk van fase 2a zal volgens Van Heezen zeven miljoen gulden gaan kosten. De rest van de werkzaamheden moet nog worden aanbesteed.
De demping van de Prinses Margriethaven zal extra ruimte gaan scheppen voor zowel ECT als het Rail Service Centrum (RSC). Vooral het Rail Service Centrum heeft uitbreiding nodig. Van Heezen: ,,Het RSC heeft meer spooroverslagcapaciteit nodig, meer stackruimte.’’ Het is de bedoeling dat de overslagcapaciteit van het RSC wordt verdubbeld.
ECT heeft ook behoefte aan een iets ruimere jas. Van Heezen: ,,Om het verkeer van en naar de home-terminal goed te kunnen blijven afwikkelen.” RSC en ECT zullen niet alleen elk hun deel van de gedempte Prinses Margriethaven krijgen. ,,Om alle ruimte in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen benutten, zullen ze ook wat van hun bestaande ruimte onderling heen en weer gaan schuiven.’’

Niet aan de orde
De werkzaamheden in het zuidelijk deel van de Eemhaven zullen geen gevolgen hebben voor Rotterdam Shortsea Terminals, een buurtgenoot van ECT en RSC. Van Heezen: ,,De shortsea-terminal heeft pas uitgebreid, dus dat is nu niet aan de orde.’’
De scheepvaart zal volgens Van Heezen geen hinder ondervinden van alle werkzaamheden. ,,Het gaat om een gedeelte dat in een dode hoek ligt.’’
Toch zal de kade in het zuidelijk deel van de Eemhaven node worden gemist. De lokatie werd voorheen als parkeerplek gebruikt. ,,Je kon er kustvaarders kwijt, dat kon wel eens handig zijn. Als een schip bijvoorbeeld moest stil liggen om wat kleine reparaties uit te voeren, kon je hem in de Eemhaven parkeren. Nu zullen er voor dit soort gevallen andere plekken moeten worden gezocht. Dat is niet makkelijk, want de ruimte in de Rotterdamse haven wordt intensief gebruikt en is dus beperkt. En een stuwadoor ontvangt liever ook geen schepen die alleen maar komen parkeren. Een stuwadoor wil bij een schip afhandelingswerk kunnen doen om geld in het laatje te krijgen.’’
Lokaties waar schepen nog wel steeds kans maken een parkeerplaats te vinden, zijn volgens van Heezen de Werkhaven en het Merwehaven-gebied.

Werkzaamheden op het al gedempte deel van de Prinses Margriethaven