Miami/Schiphol . Een aantal luchtvaartmaatschappijen in de VS heeft een brandstoftoeslag ingevoerd voor luchtvracht naar Zuid-Amerika. Er bestaat onder de expediteurs vooralsnog geen vrees dat deze fuel surcharge zal overwaaien naar Europa. Verladers krijgen er wel mee te maken als de vracht via Miami naar Zuid-Amerika gaat. Het merendeel van de Europese vracht gaat echter rechtstreeks.
Bekend is dat onder meer LanChile, Fast Air, AeroMexico, Arrow Air, Challenge Air Cargo en Fine Air een fuel surcharge heffen van tussen de 5 en 10 dollarcent per kilo. Hoofd-econoom D. Swierenga van de Air Transport Association, de Amerikaanse organisatie van luchtvaartmaatschappijen, zegt in de Journal of Commerce dat de kerosineprijs dit jaar bijna is verdubbeld van 30 naar 57 dollarcent per gallon. Polar Air Cargo introduceert vanaf volgende week maandag een toeslag van 10 dollarcent per kilo naar Zuid-Amerika. American Airlines heeft in plaats van een toeslag een algemene tariefsverhoging aangekondigd naar deze regio. Volgens M. Najarian, vice president cargo sales, zijn in deze tariefsverhoging echter ook de hogere arbeids-, onderhouds- en automatiseringskosten verdisconteerd.

Niet in Europa
Volgens Europees directeur N. van der Weide van LanChile zal de brandstoftoeslag niet worden ingevoerd in Europa. Wel komt er een algemene tariefsverhoging van 4 tot 5 procent op Zuid-Amerika in verband met de gebruikelijke prijstoenames in het najaar. Exportmanager F. van der Horst van AEI Nederland is voorlopig niet bang dat de brandstoftoeslagen zullen overwaaien naar Europa. ,,De grote luchtvaartmaatschappijen in Europa hebben hiervoor geen indicatie gegeven.’’
Niemand weet waarom er in de VS is gekozen voor een fuel surcharge. In Europa is die in het verleden nogal bekritiseerd. ,,Je krijgt als verlader immers ook geen korting bij een verlaging van de brandstofprijs. Vooral multinationals, met goede contacten bij de luchtvaartmaatschappijen, accepteren dit niet. Anderzijds is bekend dat een surcharge over het algemeen beter te verkopen is aan kleinere verladers dan een tariefsverhoging.’’ Van der Horst vindt het vreemd dat een maatschappij in de ene markt wél en in de andere geen brandstoftoeslag heft. ,,Je zou toch zeggen dat hogere brandstofkosten overal gelden.’’