Den Haag . Het kabinet wil de besluitvorming over infrastructurele projecten verbeteren. De ministerraad heeft ingestemd met een brief van de Raad van Verkeer en Waterstaat hierover die aan de Tweede Kamer is verstuurd. Het kabinet streeft vooral naar een grotere transparantie van de te maken afweging.
De besluitvorming moet in elk geval op twee punten worden verbeterd. Ten eerste moet in de fase van een verkenning van projecten ook andere ontwikkelingen dan alleen verkeer en vervoer worden geanalyseerd. Ten tweede is een beter inzicht in de kosten en gevolgen van inpassingsvarianten noodzakelijk.
Huidig probleem is, zo stelt de Raad, dat de samenleving tegenwoordig hogere eisen stelt aan infrastructuurprojecten dan wettelijk is vastgelegd. Door een ’total design’ te maken, kan een groot project ’meerwaarde’krijgen voor een gebied.

Dijkstal in de aanval
VVD-fractieleider Dijkstal heeft donderdag het kabinet aangespoord om op het gebied van infrastructurele projecten ’eindelijk’ eens te gaan regeren. Hij noemde de Betuwelijn als voorbeeld, van een project waaraan gewoon moet worden begonnen. ,,Natuurlijk zijn er achtenswaardige deskundigen die weer twijfels kunnen aanvoeren, maar we hebben alle twijfels al onderzocht en we hebben een beslissing genomen’’, aldus Dijkstal. In het rijtje zaken waarbij hij het kabinet op daden wil gaan meten, noemde hij nadrukkelijk ook de uitbreiding van Schiphol.