Gent . De overslag in de haven van Gent is in de eerste helft van dit jaar vrijwel gelijk gebleven. De 11,8 miljoen ton vertegenwoordigde een stijging van 0,2 procent.
De aanvoer daalde met 4,4 procent tot 9,6 miljoen ton, maar dat werd gecompenseerd door een forse groei van de overigens veel geringere afvoer. Deze steeg met ruim een kwart tot 2,3 miljoen ton. De voornaamste stijgers waren de ertsen, de landbouwprodukten, de meststoffen en de veevoeders. Tot de belangrijkste dalers hoorden basisprodukten als olieprodukten, minerale brandstoffen.