Schiphol. De juristen van afhandelaar Skylink en CSC Nederland, voorheen Avia Presto, zijn er nog steeds niet in geslaagd een oude zaak rond het omstreden zendinggeld met Chartair af te wikkelen. De twee afhandelingsbedrijven eisten ruim twee jaar geleden in een rechtzaak tegen Chartair een bedrag van ongeveer 112.000 gulden aan achterstallig zendinggeld. Daarvan was 52.000 gulden voor Skylink en ongeveer 60.000 gulden voor CSC Nederland.
Inzet van de juridische strijd was dat Chartair in 1994 in opdracht van haar grootste verlader Philips de betalingen van zendinggeld staakte. Daarvoor had de expediteur vanaf 1991 trouw 15 gulden per zending voldaan en dit doorberekend aan Philips.

Wel betaald
De Haarlemse rechter oordeelde in zijn vonnis van 13 april van dit jaar dat gelet op de organisatie van de vervoersketen het ‘niet vanzelfsprekend’ is dat luchtvrachtafhandelaars bij luchtvrachtexpediteuren als Chartair zendinggeld in rekening brengen. Een vergoeding moest toch in de eerste plaats bij de vervoerders worden gezocht, die het dan weer in hun tarieven ’verdisconteren’.
De rechter vond echter wel dat Chartair tot aan 1 november 1994 wel zendinggeld had betaald en er dus sprake was van een overeenkomst, ’waarbij de verschuldigheid van zendinggeld is overeengekomen’. Bij het stopzetten van de overeenkomst diende Chartair dan ook een opzegtermijn in acht te nemen van drie maanden. Omdat de Haarlemse magistraat niet precies kon achterhalen wanneer Chartair heeft medegedeeld de betaling van zendinggeld aan Skylink en Avia Presto stop te zetten, werd de afwikkeling van deze schuldvraag bij de juristen van de twee partijen neergelegd.
Volgens mr. R. Dijkema van het advocatenkantoor De Hoogd Greveling, die namens CSC Nederland en Skylink optreedt, is er echter sinds de uitspraak weing progressie. ,,Chartair heeft moeten aangeven wanneer precies is opgezegd. Dat is nog steeds niet gebeurd’’, aldus de raadsman. Wel heeft Chartair geprobeerd om tot een vergelijk te komen met de afhandelaars, waarbij het gaat om een vergoeding van enkele tienduizenden guldens. Volgens directeur Wil van Roemburg van Skylink heeft hij dat bod afgewezen. ,,Het was veel te laag’’, zegt hij.

Geen grote bedragen
Volgens Jos Busscher van Chartair, dat enkele jaren geleden werd overgenomen door Panalpina, wordt er nog onderhandeld. ,,We komen er best wel uit. Het gaat natuurlijk ook niet om gigantische geldbedragen. Belangrijk is dat de rechter heeft bepaald dat zendinggeld niet thuis hoort in onze vervoersketen.’’
Directeur Sjaak Hofstra van CSC Nederland vindt dat de zaak zo snel mogelijk moet worden opgelost. ,,Het is toch te gek voor woorden als je kijkt naar de kleine geldbedragen. Hier moeten wij zo snel mogelijk zien uit te komen. De uitspraak ligt er immers. Het moet ook niet zo zijn dat wij nog veel geld kwijt zijn aan advocaatkosten.’