Midlum . De gemeente Harlingen heeft van de Raad van State definitief toestemming gekregen voor uitbreiding van haar industriehaven. De bezwaren van twee agrariërs werden door de rechter verworpen. Nu de gemeente het groene licht heeft gekregen voor de vergroting van de haven, laat scheepswerf Barkmeijer uit Stroobos definitief een buitendijkse vestiging in Harlingen bouwen.
De uitbreiding van de Harlinger industriehaven omvat een verlenging van de havenkom en er komt ongeveer vijftig hectare bedrijfsterrein bij. Dit of volgend jaar kan de schop de grond in. De economische noodzaak van de uitbreiding is zeer groot, er bestaat al enige tijd gebrek aan grond voor zeehavengebonden bedrijvigheid.
Met de nieuwbouw van Barkmeijer, die in het nieuwe gedeelte van de Industriehaven zal verrijzen, is zo’n 25 miljoen gulden gemoeid. De nieuwe werf moet Barkmeijer straks in staat stellen om grotere vrachtschepen te bouwen dan tot nu toe het geval is. Op de werf in Stroobos is het vanwege de smalle vaarwegen en bruggen in de regio vrijwel onmogelijk om schepen breder dan 16 meter te bouwen. De afbouwvestiging in Harlingen zal straks naar verwachting 150 mensen werk bieden.