Leiden . Het bedrijfsleven in Leiden en omstreken voelt zich ’overvallen’ door de versnelde sluiting van de Leidse binnenstad voor trucks zwaarder dan 7,5 ton. Die maatregel, die overigens niet geldt voor de hoofdroutes, wordt al per 6 september ingevoerd. Volgens de Leidse Kamer van Koophandel was in overleg met de gemeente afgesproken dat dit pas op zijn vroegst in november zou gebeuren.
De Kamer vreest dat de versnelde sluiting veel bedrijven in de regio in logistieke problemen zal brengen. Het bedrijfsleven heeft zich niet kunnen voorbereiden en is nog nauwelijks op de hoogte, aldus de Kamer. Sinds mei overlegt de gemeente met onder meer de Kamer, de verladersorganisatie EVO en de organisaties in het transport over fysieke distributievraagstukken in een platform ’Duurzame logistiek Leiden’. Het gaat daarbij om terugdringing van hinder, ondergronds vervoer, nachtdistributie en gebruik van busbanen. In dat overleg was er in juli overeenstemming over bereikt dat sluiting van de Leidse binnenstad voor zwaar vervoer pas eind dit jaar zou worden overwogen.