Amsterdam . ,,We zijn een van de weinige havens in West-Europa, die een groei laten zien. Wanneer we deze lijn vasthouden, sluiten we deze eeuw af met het zoveelste record’’, aldus algemeen directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf van Amsterdam, G. van den Heuvel. Het was zijn reactie op de groei in het eerste halfjaar 1999 van de goederenoverslag in Zeehavens Amsterdam met 4,4 procent ten opzichte van het eerste halfjaar 1998 tot 28,5 miljoen ton.
In het eerste halfjaar 1999 is de droge massagoedsector gestegen met 6 procent ten opzichte van het eerste halfjaar ’98 tot 20 miljoen ton. De groei was vooral te zien bij kolen en agribulk. De stukgoedsector heeft een goed halfjaar achter de rug met een groei van 8,4 procent naar 3,3 miljoen ton ten opzichte van dezelfde periode ’98.
De overdekte shortsea-terminal aan de Westhaven heeft het met een verdubbeling van de overslag goed gedaan.De overslag van olie en olieproducten is gedaald.
Procentueel was de stijging van het aantal containers in Amsterdam hoog, 27 procent, van 18.000 teu naar 22.900 teu. De stijging kwam vooral van het gebruik van containers voor transport van cacaobonen.