Den Haag . Minister Netelenbos van Verkeer legt de Nederlandse Spoorwegen aangescherpte veiligheidseisen op. De NS is op de goede weg, maar extra maatregelen zijn noodzakelijk gezien de grote drukte op het spoor. Netelenbos heeft de Tweede Kamer gisteren van haar plannen op de hoogte gebracht.
De spoorwegovergangen moeten veiliger en de risico’s voor baanwerkers moeten omlaag, evenals die voor rangeerders op de stations, aldus de bewindsvrouw. Ze wil dat het aantal dodelijke slachtoffers op overgangen voor 2010 wordt gehalveerd. Nu laten daar jaarlijks tussen de 40 en 50 personen het leven.
Ook moet personeel dat op en naast de rails werkzaamheden verricht, zelf beter oppassen en wordt van anderen verwacht dat ze meer rekening met hen houden. Netelenbos vindt dat baanwerkers en rangeerders te vaak letsel oplopen. Ook wil de minister dat de NS de gevaren van het in- en uitstappen in kaart brengt en eventueel maatregelen treft om het betreden en verlaten van de trein te vergemakkelijken. Bovendien moeten de spoorwegen met een plan komen dat bijdraagt aan vermindering van het aantal zelfdodingen op de rails.
Om de veiligheid te vergroten, krijgen alle onderdelen van de NS te maken met strengere opleidings- en exameneisen. Maar dat is niet genoeg. Netelenbos hamert erop dat het gedrag van iedereen die op en rond het spoor werkt moet veranderen. ,,Veel ongelukken, bijvoorbeeld op overwegen, gebeuren omdat men willens en wetens de signalen van een naderende trein negeert’’, zegt de minister.