Parlementariers uit Amerikaanse staten met grote werven hebben onder druk van een forse lobby van scheepsbouwers als General Dynamics Corp. en Tenneco Inc. alsnog besloten om het internationale akkoord te dwarsbomen. Ook de Amerikaanse vakbonden van de ruim 110.000 werknemers in de scheepsbouw voegden zich bij het verzet tegen het akkoord.

Inmiddels heeft ook president Bill Clinton zich bij het mislukken van het internationale akkoord neergelegd. Vorige week stelde hij op een verkiezingscampagnebezoek in Quincy, Massachussets, dat hij persoonlijk ervoor zou zorgen dat een lokale werf alsnog subsidies zou krijgen. Volgens de Amerikaanse scheepsbouw en hun politieke vertegenwoordigers verhindert de wereldwijde afbraak van subsidies niet dat bepaalde landen alsnog een oneigenlijk marktvoordeel behouden. Zo zou de Zuid-Koreaanse overheid haar eigen werven, zoals het machtige Hyundai, geen strobreed in de weg leggen om verder uit te breiden.

Verwachting

De expansie van met name Aziatische werven heeft ervoor gezorgd dat de prijzen de laatste tijd fors kelderden, aldus de Amerikaanse werven. Om die reden verwachten zij ook in de komende jaren steun van Washington. Ook vinden zij dat het internationale akkoord niet ver genoeg gaat, omdat bepaalde vormen van overheidssteun in afzonderlijke landen mogen blijven bestaan voor de duur van een overeengekomen subsidiepe riode. Door de weigering van de VS om het akkoord alsnog te ratificeren, zullen de aangesloten lidstaten van het OESO-overleg ieder voor zich weer besluiten over nieuwe nationale subsidies voor hun scheepsbouwsectoren.

Zo wordt in Brussel gewerkt aan nieuwe steunregelingen. De Amerikanen menen te weten dat de steun een miljard dollar op jaarbasis zal bedragen. In de VS zelf wordt veel minder geld begroot. Washington werkt voornamelijk met een programma van kredietgaranties waarmee het buitenland de aankoop van Amerikaanse schepen kan financieren bij commerciele banken.

van onze correspondent DICK JANSEN