Het netwerk is voornamelijk bedoeld om op korte termijn de telecommunicatiesituatie voor het bedrijfsleven te verbeteren. De bedrijven zijn voor het internationale telefoon- en faxverkeer aangewezen op het zwaar overbelaste nationale en internationale netwerk. Met het nieuwe Business Star wordt alle internationale telecommunicatieverkeer afgewikkeld via een satellietverbinding tussen Sofia en Nederland.

Een consortium, waarvan PTT Telecom en de Bulgarian Telecommunications Company deel uit maken, draagt zorg voor de bouw en exploitatie van het netwerk. Beide partijen leveren een bijdrage op het gebied van onder andere investeringen, know-how en personeel.