ROTTERDAM – Koninklijke Borsumij Wehry wordt eigenaar van de handelmaatschappij Ceteco Holding, thans nog eigendom van Van Ommeren. Om te beginnen zal Borsumij 51 procent van de aandelen Ceteco verwerven. De rest van 49 procent zal in vier gelijke porties aan Borsumij worden overgedragen. De waarde van Ceteco ligt tussen vijftig en vijfenvijftig miljoen gulden. Van Ommeren ontvangt over de periode van overdracht een van de winst afhankelijke goodwill.