Die heffing, te betalen door alle – ook buitenlandse – weggebruikers, zou er moeten komen in het kader van het milieubeleid. Eerder brak bij voorbeeld ook de Deutsche Industrie- und Handelstag (DIHT), de ‘vereniging van Duitse Kamers van Koophandel’, een lans voor zo’n heffing.
De functie van ‘senator’ in Hamburg is vergelijkbaar met die van een minister in andere Duitse deelstaten. Krupp liet duidelijk uitkomen dat hij het eens is met het steeds sterker wordende verlangen in Duitsland om een einde te maken aan de gratis beschikbaarstelling van Duitse autowegen voor vervoer uit het buitenland.
Duitsland heeft zich sinds de hereniging ontwikkeld tot het transitoland bij uitstek in Europa. Enige jaren terug lanceerde Bonn in EG-verband tot ergernis van veel andere lidstaten het idee om een ‘Strassenbenutzungsgebuhr’ in te voeren onder het motto ‘de gebruiker betaalt’. Omdat daarvoor onvoldoende draagvlak werd gevonden, is het weggebruik in Duitsland echter op dit ogenblik nog vrij, afgezien van de wegenbelasting die de Duitsers zelf opbrengen.
Krupp wees tijdens de persbijeenkomst op de ‘totale onevenredigheid’ die hierdoor uit Duits oogpunt is ontstaan. Duitsland subsidieert als het ware de buitenlandse vervoerders voor wie Duitsland een gratis transitoland is.

Heffing

Ook onder andere verkeersministers van Duitse deelstaten gaan steeds meer stemmen op om in Europees verband een nieuwe poging te wagen in de richting van een gebruikersheffing. Deze keer wordt het milieu als argument op de voorgrond geplaatst. De verkeersministers zijn het er inmiddels over eens geworden dat het (vracht)verkeer over de weg moet worden teruggedrongen om het milieu te ontzien. Dat zou door een ‘bewustzijnsverandering via de prijs’ moeten gebeuren.
Volgens ing. H.A. Ohm, hoofd sector Internationaal bij de NOB Wegtransport in Zoetermeer, kunnen de Duitsers voorlopig weinig ondernemen. “Zij moeten hoe dan ook wachten op de definitieve uitspraak van het Europese Hof over de Strassenbenutzungsgebuhr.” Het Hof voorkwam in juli 1990 met een voorlopig uitstel op het laatste moment een eenzijdige Duitse invoering van het Strassenbenutzungsgebuhr. Een bodemprocedure zal uiteindelijk bepalen of Bonn definitief deze maatregel kan vergeten.

Etiket

“En welk etiket je ophangt aan een Strassenbenutzungsgebuhr, harmonisatie of milieu, dat maakt natuurlijk niet uit.” Volgens Ohm bestaat ook de kans dat de ‘Alleingang’ van de Duitsers onnodig wordt. “Portugal, nu voorzitter van de EG, wil in dit halve jaar de harmonisatie van de motorrijtuigenbelasting op de agenda plaatsen. Bij voortuitgang op dat punt accepteren de EG-landen een regel van een lid natuurlijk helemaal niet meer. Dan bestaat er geen concurrentieverstoring meer; een argument dat altijd wordt gebruikt door de Oosterburen.”

door ECKHARD ARNDT